Zaczynamy rekrutację na VII Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Po raz siódmy ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na Mistrzostwa Polski! W tym roku turniej odbędzie się 23 kwietnia w sobotę, na tym samym boisku, na którym graliśmy w zeszłym roku – obiekt przy ul. Obrońców Tobruku na warszawskim Bemowie.

sobota-kampas-sport-20-4
Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie, której popularność jest już bardzo duża, stała się elementem kalendarza i jest bardzo oczekiwana przez zawodników i trenerów.

Aby zgłosić drużynę na VII Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce), a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: rejestracja@hopeforeuro.eu lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa, z dopiskiem „VII Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny” (uwaga – zmiana adresu do korespondencji).

Na VII Mistrzostwa Polski można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 1999 i młodszych. Termin zgłaszania drużyn upływa 4 kwietnia 2016 roku.Decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z Regulaminem. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych oraz zgodę na powołanie do kadry i obóz należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy:rejestracja@hopeforeuro.eu, telefon kontaktowy 511-367-030.