Zapraszam wszystkich na XIII Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Ukrainy

Zapraszam wszystkich na XIII Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Ukrainy Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej!

Kiedy 13 lat temu tworzyliśmy Mistrzostwa Polski, nie spodziewałem się, że także będziemy organizować Mistrzostwa Ukrainy. Niestety nasi przyjaciele z Ukrainy doświadczyli najgorszej rzeczy, wojny. Dlatego musimy im pomóc i zorganizowaliśmy Mistrzostwa Ukrainy. To trudny czas dla wszystkich. Najpierw doświadczyliśmy pandemii, a później wybuchła wojna na Ukrainie. Ale pamiętajmy, że jest też football, gra, która łączy miliony ludzi na całym świecie. Daje radość życia, możliwość prawdziwej walki i rywalizacji kto jest najlepszy, ale tym najsłabszym, poprzez pracę na treningach, daje szansę być najlepszymi. To wspaniały sport, który pozwala zapomnieć o kłopotach. 

Zorganizowaliśmy dla dzieci z Ukrainy treningi w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Ossa, w którym przebywa ok. 600 dzieci. Początek był trudny, ponieważ w czasie treningu dzieci patrzyły co jakiś czas na telefon, słuchając wiadomości z frontu, czy wszyscy żyją i czy wszystko jest w porządku. Po pewnym czasie zapomniały o wojnie. Zaczęły się uśmiechać i przestały zaglądać do telefonu. Doświadczyły magii piłki nożnej. To było wspaniałe przeżycie, że na chwilę zapomniały o kłopotach. Były zwykłymi dziećmi, które jak wszystkie rywalizowały na boisku. 

Cieszymy się, że mamy gości, ale nie zapominajmy o wyłonieniu Mistrza Polski, który jak co roku otrzyma samochód do użytkowania. Potem jak zwykle powołamy kadrę, która będzie reprezentować nasz kraj. Spodziewam się wspaniałej rywalizacji i bardzo jestem ciekaw, kto zwycięży! 

Zapraszam wszystkich 80 trenerów, którzy dzięki naszej inicjatywie otrzymali papiery pozwalające na profesjonalne treningi piłkarskie, aby pomogli wychowankom z domów dziecka zwiększyć ich umiejętności. Chciałbym się podzielić wspaniałą informacją – dzięki fundacji UEFA for Children powstała Mobilna Akademia Piłkarska, którą prowadzi trener reprezentacji, Krzysztof Kot. Jak pamiętamy Krzysztof zdobył dla Polski jedyny tytuł Mistrza Świata dzieci z domów dziecka w 2013 r. Zapraszam chętnych, którzy chcą brać udział w treningach trenera reprezentacji Polski. Dzwońcie i piszcie ze swoich placówek. Jest taka możliwość, że Krzysiek przyjedzie do Was prowadzić treningi. 

Zapraszam wszystkich na Mistrzostwa. Spodziewajcie się wielu niespodzianek i atrakcji. Do zobaczenia 5 czerwca na stadionie Hutnika Warszawa!

Andrzej Lisiak,
pomysłodawca Mistrzostw 

Let’s help children from Care Homes in Ukraine!

Children in Ukraine suffer great harm through the war with Russia. Let us wake up our hearts to help all children, especially children from care homes who are hit by life. They now need the most support so that they remember that there is not only harm, but also good and people of good will.

We provide data for sending material gifts – in particular, we need cleaning supplies, sleeping bags, blankets, etc.:

„Hope for Mundial” Association

Zerzeńska 33 str., 04-787 Warsaw

Cash payments:

„Hope for Mundial” Association

account number:

PL 68 1160 2202 0000 0003 5568 0247

SWIFT: BIGBPLPW

All donations and funds will be directly transferred to help children from care homes in Ukraine, to bring them to Poland and to ensure shelter and meals.

Pomóżmy dzieciom z domów dziecka z Ukrainy

Dzieci na Ukrainie doświadczają przez wojnę z Rosją wielkiej krzywdy. Obudźmy nasze serca żeby  pomóc wszystkim dzieciom a szczególnie doświadczonym przez życie dzieciom z domów dziecka. One teraz potrzebują najwięcej wsparcia, żeby pamiętały, że nie istnieje tylko krzywda, ale także dobro i ludzie dobrej woli.

Pomóżmy Ukrainie

Podajemy bezpośrednie dane do przesyłania darów rzeczowych:

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” ul. Zerzeńska 33, 04-787 Warszawa

W szczególności potrzebne są środki czystości, śpiwory, koce, itp. oraz wpłat pieniężnych:

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”

nr konta: 68 1160 2202 0000 0003 5568 0247

Wszystkie środki oraz fundusze zostaną bezpośrednio przekazane na pomoc dzieciom z domów dziecka na Ukrainie oraz sprowadzenie ich do Polski i zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania oraz wyżywienia.

Let’s help Ukraine!

Whenever I wrote you an article about the Football World Cup of Children from Care Homes I was full of enthusiasm and expression. Unfortunately, the last two years have prevented us from organizing the Championship. Because of the pandemic we cannot organize the World Cup, but we are organizing the Championship of Poland. You are a great football family in the world, this is great force. I greet friends from Japan, Vietnam, Zimbabwe, Germany, Portugal and many other countries.

Unfortunately, our friends from Ukraine are affected by war. It is a terrible thing when our young players from Ukraine, instead of training and playing football, have to fight to defend their homeland. Some of them have lost their homes and have to evacuate, some are fighting on the front line. It is frightening, how yesterday our friends from the World Cup reported that they were sitting in the subway and making Molotov cocktails, fighting for the freedom of Ukraine.

That is why I have a great appeal to all those who participated in Championship and those who want to help children from Ukraine: maybe you have the opportunity to invite them to your home, as our friends from Portugal informed us. Send us videos in support of those you competed with at the World Cup and now they are fighting for their lives. You have to believe that the strength is in unity, so anyone who can, please send message, make a movie, collect money and help those great heroes that you fought with on the pitch, and now they are fighting for honor and homeland. We will pass all the support you offer to friends from Ukraine. Remember that friends are made in poverty, and there is nothing worse than war.

Let’s help Ukraine survive this difficult time by supporting them with all means. When in 2018 the team from Ukraine won the title of World Champion, I saw in these boys great fortitude, a fight for honor and great joy that they won the championship for their homeland Ukraine. It is a wonderful nation that will never give up. Let’s help them because your friends from the pitch are now in great need.

All information regarding donations, fundraising and willingness to provide shelter are available after sending an inquiry to the following addresses:

rejestracja@hopeforeuro.eu

biuro@hopeforeuro.eu

Pomóżmy Ukrainie!

Zawsze, kiedy pisałem do Was artykuł o Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, byłem pełen zapału i ekspresji. Niestety, ostatnie dwa lata przeszkadzają nam w organizacji Mistrzostw. Pandemia spowodowała, że nie możemy zorganizować Mistrzostw Świata, ale za to organizujemy Mistrzostwa Polski. Jesteście wspaniałą bracią piłkarską na świecie, która jest wielką siłą. Pozdrawiam przyjaciół z Japonii, Wietnamu, Zimbabwe, Niemiec, Portugalii i wielu innych krajów.

Niestety naszych przyjaciół z Ukrainy dotknęła wojna. To straszna rzecz, kiedy nasi młodzi piłkarze z Ukrainy zamiast prowadzić treningi i grać w piłkę nożną, muszą walczyć w obronie ojczyzny. Część z nich straciła swoje domy i musi się ewakuować, część walczy na linii frontu. To przerażające, jak wczoraj nasi znajomi z Mistrzostw informowali, że siedzą w metrze i robią koktajle mołotowa walcząc o wolność Ukrainy.

Dlatego mam wielki apel do wszystkich, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach i tych którzy chcą wspomóc dzieci z Ukrainy: może macie możliwość zaprosić ich do siebie, tak jak poinformowali nas przyjaciele z Portugalii. Wyślijcie do nas filmy z poparciem dla tych, z którymi walczyliście na Mistrzostwach, a teraz oni walczą o życie. Musicie uwierzyć, że siła jest w jedności, więc każdy kto może niech napisze, zrobi film, zbierze pieniądze i pomoże tym wielkim bohaterom, z którymi walczyliście na boisku, a teraz oni walczą o honor i ojczyznę. Wszelką pomoc, którą zaoferujecie przekażemy przyjaciołom z Ukrainy. Pamiętajcie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie ma nic gorszego niż wojna.

Pomóżmy Ukrainie przetrwać ten ciężki czas, wspierając ich wszystkimi metodami. Kiedy w 2018 roku drużyna z Ukrainy zdobyła tytuł Mistrza Świata, widziałem w tych chłopakach wielki hart ducha, walkę o honor i wielką radość, że zdobyli mistrzostwo dla swojej ojczyzny Ukrainy. To wspaniały naród, który nigdy się nie podda. Pomóżmy im, ponieważ Wasi przyjaciele z boiska są teraz w wielkiej potrzebie.

Wszelkie informacje odnośnie przekazania darów, zbiórki pieniędzy oraz chęci zakwaterowania dostępne po przesłaniu zapytania na adresy:

rekrutacja@hopeforeuro.eu

 biuro@hopeforeuro.eu

Turniej w Będzinie z Reprezentacją Polski

11 grudnia w hali sportowej Będzin Arena odbył się III Będziński Turniej Halowej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych organizowany przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie.

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” było współorganizatorem turnieju. Z ramienia CAPOW przygotowania koordynował Tomasz Hałat – trener drużyny z Sarnowa.

Mieliśmy okazję przez kilka godzin obserwować emocjonujące mecze 10 drużyn, które przyjechały na turniej z różnych stron kraju. Walka o dobry wynik trwała często do ostatniej sekundy – jej dowodem była konieczność rozstrzygania wyników seriami rzutów karnych.

Gościem specjalnym turnieju była Reprezentacja Polski Dzieci z Domów Dziecka, wyłoniona w trakcie tegorocznych XII Międzynarodowych Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Reprezentanci rozegrali kilka meczów w fazie eliminacyjnej turnieju, wygrywając wszystkie – uczestnicy turnieju mieli więc okazję przekonać się, że wybór zawodników do Reprezentacji nie był przypadkowy.

Reprezentanci dowiedli tego w meczu pokazowym, rozegranym z drużyną juniorów FC Będzin, który wygrali 2:0.

Co to był za mecz! Świetna organizacja gry na boisku, spokój i opanowanie zawodników, wysokie umiejętności techniczne – jesteśmy pod wrażeniem.

Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” od 12 lat organizuje Mistrzostwa Polski a od 7 lat Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. W trakcie każdych Mistrzostw Polski wybierani są spośród 400 zawodników ci najlepsi, którzy mają reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata.

Ten zwycięski mecz Reprezentacji z dobrą ligową drużyną jest ważny, oznacza że jeśli dzieciom z domów dziecka stworzy się szansę na rozwój talentów a one będą chciały ją wykorzystać, to mogą wygrywać i sięgać po najwyższe laury.

Drużyna Reprezentacji to udowadnia – w tym celu została powołana, żeby dawać przykład i inspirację do pracy.

Wyniki turnieju:

1. miejsce – drużyna z Sarnowa

2. miejsce – drużyna z Kłobucka

3. miejsce – drużyna z Sosnowca

Najlepszy zawodnik – Kacper Szymański, Kłobuck,

Najlepszy bramkarz – Oktawian Waleczek , Sarnów

Król strzelców – Aleksander Janosz, Java Sosnowiec.

Reprezentacja Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej (skład, który wziął udział w turnieju):

 • Bartosz Nyka
 • Bartosz Łozicki
 • Bartosz Przebinda
 • Patryk Kalinowski
 • Julian Knaziuk
 • Jakub Przebinda
 • Jakub Szymkowicz
 • Krystian Makuch
 • Michał Kominkiewicz
 • Karol Semmler
 • trener – Krzysztof Kot (bramkarz drużyny Mistrzów Świata z 2014 r.)

Najlepszy zawodnik turnieju i najlepszy bramkarz należą również do Reprezentacji Polski, ale solidarnie grali z drużynami ze swoich domów dziecka.

Zapraszamy na turniej do Będzina!

 

Z  wielką radością zapraszamy wszystkich na III Będziński Turniej Halowej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, który Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” ma przyjemność współorganizować.

Turniej odbędzie się 11 grudnia b.r. w Będzin Arenie w Będzinie. Startujemy już o 8:00 rano! W turnieju zmierzy się 10 drużyn z całej Polski, w tym reprezentacja Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Znamy już rozkład drużyn w grupach – rozlosował je 24 listopada starosta będziński pan Sebastian Szaleniec. Oto co wylosował: 

Grupa A

 • Skopanie
 • Bydgoszcz
 • Kraśnik
 • Java Sosnowiec
 • Katowice

Grupa B

 • Kłobuck
 • Sarnów
 • Reprezentacja Polski
 • Grudziądz
 • Rajsko

Organizatorami turnieju są:
• CAPOW im. Dominika Savio w Sarnowie
• Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”
• Fundacja Aktiv Barnehjelp Norge
• COPOW w Sosnowcu
• Java Sosnowiec
• Przedszkole „Filip i Maja”
• OSP Sarnów 

Już nie możemy doczekać się rozgrywek – do zobaczenia w Będzinie!

 

Kołaczkowo obroniło tytuł – mamy Mistrza Polski 2021!

To był naprawdę wspaniały turniej! W sobotę 24 lipca na stadionie OSiR Targówek w Warszawie zameldowały się drużyny z całej Polski i Europy. Na uroczystym rozpoczęciu turnieju spotkali się zawodnicy z Kutna, Szczecina, Olsztyna, Sarnowa, Ustki, Wydrzna, Płocka, Gostchorza, Gdańska, Skopania, Kołaczkowa, Katowic, Pęcher, Chełmna, Łobeza, Tczewa, Więcborka, Grudziądza, Małej Cerkwicy, Gdańska, Kłobucka, Reszla i Warszawy, a także z Portugalii i Słowenii.

Po niezwykle zaciętych meczach złote medale wywalczyła drużyna Horyzont Kołaczkowo – tym samym zawodnicy z Kołaczkowa obronili tytuł Mistrza Polski 2020!

Na podium dla zwycięzców stanęli także zdobywcy srebrnych – Sternik Szczecin – i brązowych medali – MOW Gostchorz. 

Podczas Mistrzostw tradycyjnie nagrodzeni zostali także najbardziej wyróżniający się na boisku zawodnicy:

Najlepszy zawodnik i MVP Biedronki, sponsora głównego turnieju: Antoni Narożny (Horyzont Kołaczkowo)

Najlepsza zawodniczka: Martyna Kuczyńska  (Wojownicy z Cerkwicy Mała Cerkwica)

Król strzelców: Krystian Komorowski – 22 strzelone bramki (Tęcza Kutno)

Najlepszy bramkarz: Eryk Rogowski  (MOW Gostchorz)

Najmłodszy zawodnik: Marcel Tomkiewicz  – 4 lata (Obudź Nadzieję Gdańsk)

Najradośniejszy zawodnik: Jakub Szymkowicz (Zew Morza Szczecin) 

Za piękną sportową postawę tytuł Drużyny Fair Play turnieju odebrali piłkarze Sternika Junior ze Szczecina.

W kategorii OPEN (byłych wychowanków domów dziecka)

zwyciężyła drużyna CPDiPR Senior Grudziądz, srebro wywalczyli zawodnicy z Błyskawicy Krzepice, a brązowe medale powędrowały do drużyny Horyzont Oldboy Kołaczkowo. Nagrody indywidualne w kategorii OPEN zdobyli:

Król strzelców: Daniel Sobisz (Lwy Północy Gdańsk)
Najlepszy zawodnik: Maciej Szczublewski (Horyzont Oldboy Kołaczkowo)
Najlepszy bramkarz: Przemysław Gajewski (CPDiPR Senior Grudziądz)

Po wielkim finale rozegrany został mecz pokazowy między byłymi reprezentantami Polski i reprezentacją dzieci, w którym razem z młodymi piłkarzami zagrali Dariusz Dziekanowski, Marek Jóźwiak, Tomasz Kłos, Jacek Krzynówek, Radosław Majdan, Tomasz Sokołowski i Piotr Świerczewski. Po zażartym boju, w rzutach karnych tryumfowała drużyna byłych reprezentantów Polski.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim zawodnikom – po raz kolejny pokazaliście nam, jak bardzo kochacie piłkę i ile macie w sobie pasji i radości! Dziękujemy Wam i do zobaczenia na następnych Mistrzostwach!

Kołaczkowo defended the title – we have the Polish Champion 2021!

It was a really great tournament! On Saturday, July 24th, teams from all over Poland and Europe showed up at the OSiR Targówek stadium in Warsaw. At the ceremonial opening of the tournament, there met players from Kutno, Szczecin, Olsztyn, Sarnów, Ustka, Wydrzno, Płock, Gostchorz, Gdańsk, Skopanie, Kołaczkowo, Katowice, Pęchery, Chełmno, Łobez, Tczew, Więcbork, Grudziądz, Mała Cerkwica, Gdańsk, Kłobuck, Reszel and Warsaw, as well as from Portugal and Slovenia.

After extremely fierce matches, gold medals were won by Horyzont Kołaczkowo team – thus the players from Kołaczkowo defended the title of the Polish Champion 2020!

On the podium for the winners there were also the winners of silver – Sternik Szczecin – and bronze medals – MOW Gostchorz.

During the Championship, the most outstanding players on the pitch were also awarded:

Best player and MVP of Biedronka, the sponsor of the main tournament: Antoni Narożny (Horyzont Kołaczkowo)

Best player: Martyna Kuczyńska (Wojownicy z Cerkwicy, Mała Cerkwica)

Top scorer: Krystian Komorowski – 22 goals scored (Tęcza Kutno)

Best goalkeeper: Eryk Rogowski (MOW Gostchorz)

Youngest player: Marcel Tomkiewicz – 4 years (Obudź Nadzieję, Gdańsk)

Most joyful player: Jakub Szymkowicz (Zew Morza, Szczecin)

Players of Sternik Junior from Szczecin received the title of the Fair Play Team of the tournament for their beautiful sports attitude.

In the OPEN category (former care home pupils)

The team of CPDiPR Senior Grudziądz won. Silver medals were won by the players from Błyskawica Krzepice, and the bronze medals went to the team of Horyzont Oldboy Kołaczkowo. Individual awards in the OPEN category were won by:

Top scorer: Daniel Sobisz (Lwy Północy Gdańsk)

Best player: Maciej Szczublewski (Horyzont Oldboy Kołaczkowo)

Best goalkeeper: Przemysław Gajewski (CPDiPR Senior Grudziądz)

After the grand finale, a show match was played between the former Polish national team and the children’s national team. In this game Dariusz Dziekanowski, Marek Jóźwiak, Tomasz Kłos, Jacek Krzynówek, Radosław Majdan, Tomasz Sokołowski and Piotr Świerczewski played together with the young players. After a fierce fight, the team of former Polish representatives triumphed in penalties.

Congratulations to the winners and all players – once again you have shown how much you love football and how much passion and joy you have! Thank you and see you at the next Championship!