I jak co roku zaczynamy! Rekrutacja na XIV Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej właśnie się rozpoczęła. Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć udział w turnieju. Poniżej zamieszczamy informacje co należy zrobić aby zgłosić drużynę i wziąć udział w rozgrywkach.

Turniej odbędzie się w Warszawie, 29 kwietnia 2023 roku. Aby zgłosić drużynę na XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (prosimy pamiętać o podpisie i pieczątce) a jego skan lub czytelną fotografię wysłać na adres email: rejestracja@hopeforeuro.eu lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, ul. Zerzeńska 33, 04-787 Warszawa, z dopiskiem „XIV Mistrzostwa Polski – Rejestracja Drużyny”. 

Zdajemy sobie sprawę, że lista uczestników zawodów z danej placówki może ulec zmianie. Dopuszczamy modyfikacje składu z zastrzeżeniem, że na 2 tygodnie przed rozgrywkami otrzymamy ostateczną listę. Aby wstępnie zgłosić drużynę nie znając jeszcze składu można też wysłać zgłoszenie bez listy zawodników (ale podpisane i podstemplowane).

Na XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do kategorii podstawowej można zgłaszać zawodników urodzonych w roku 2006 i młodszych (rocznik 2007, 2008 itd.), zarówno chłopców jak i dziewczynki. O zakwalifikowaniu się zawodnika do gry decyduje rok urodzenia. Skład drużyny to 10 zawodników (6 w polu i 4 rezerwowych) i 2 opiekunów. Termin zgłaszania drużyn upływa 10 kwietnia 2023 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, do obsadzenia jest 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyny dojeżdżają na koszt własny. Organizator zapewnia boisko do gry, stroje (z wyjątkiem obuwia piłkarskiego), sędziów, opiekę medyczną oraz wolontariuszy, wyżywienie (obiady i prowiant na drogę powrotną).

Poniżej, oprócz wspomnianego formularza zgłoszeniowego znajdują się też inne niezbędne dokumenty włącznie z regulaminem turnieju. Zaświadczenia lekarskie dla zawodników (indywidualne lub grupowe – nie ma potrzeby przygotowywania obu) zgody na publikacje wizerunku dla dzieci i dorosłych, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na powołanie do kadry i zgrupowanie należy dostarczyć w dniu Mistrzostw podczas rejestracji razem z oryginałem formularza rejestracyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy: rejestracja@hopeforeuro.eu, telefon kontaktowy 511-367-030.

 

Dokumenty zgłoszeniowe na XIV Mistrzostwa Polski:

Regulamin XIV Mistrzostw Polski

Formularz zgłoszeniowy na XIV Mistrzostwa Polski – dzieci

Oświadczenie lekarskie – zbiorowe 

Oświadczenie lekarskie – indywidualne 

Zgoda na publikację wizerunku – dzieci 

Zgoda na publikację wizerunku – dorośli 

RODO – dzieci

RODO – dorośli

Oświadczenie – Kadra